1) Rada ADK na svém posledním jednání dne 19.3. schválila zvýšení cen za létání s UL Skylane s platností od 1.4.2022. Ceny jsou k dispozici v kanceláři ADK.

2) O víkendu 2.4. a 3.4. proběhne brigáda na úpravu VPD LKDK, jak bylo prezentováno na členské schůzi.

Budou se kompletně předělávat všechny prahové značky. Místo jedné dráhy budeme  mít dvě. Přijďte prosím všichni! Kdo máte přineste si sebou nářadí (lopaty, krumpáče atd.) Bude toho na práci dost. V sobotu odpoledne, po práci, musíme všichni projít prokazatelným proškolením a přezkoušením z provozu na novém systému VPD. Rozhodně si ten den všichni „Účastníci zájezdu“  zaslouží nějakou odměnu! Proto sobotu večer zakončíme výborným guláškem a pivem. Pevné zdraví, veselou mysl a brzy na viděnou na letišti!

 

Za radu ADK

Martin Sehnoutka